Yin Dharma

Aanmelding Yin Yogalessen

Door deelname aan de lessen verklaar je je akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden (onderstaande graag goed doorlezen).

Huisregels
* Draag kleding waarin je gemakkelijk kunt bewegen en neem een trui/sweater, sokken en dekentje mee voor de eindontspanning.
* Neem een grote badhanddoek mee (voor op de yoga-mat), een kleine handdoek (voor over het meditatie-kussen) en een klein hoofdkussen.
* Zorg dat je minimaal 5 minuten van te voren aanwezig bent zodat de les op tijd kan beginnen.
* Alle spullen die je niet tijdens de les nodig hebt (ook je uitgeschakelde telefoon!) laat je achter in de kleed-
ruimte.
* Bij eventuele verhindering meldt de deelnemer zich ruim van te voren af - minimaal 12 uur van te voren - door een bericht te sturen naar 06-20753830. 

Algemene voorwaarden
* Er kan maximaal 1 proefles gevolgd worden.
* Lesblokken dienen vóór aanvang/deelname betaald te worden door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL16 INGB 0794 9256 93 t.n.v. H. Idema onder vermelding van je naam. Proeflessen kunnen ook contant betaald worden.
* Zonder voorafgaande betaling is geen deelname aan de lessen mogelijk.
* Bij verhindering kunnen lessen binnen hetzelfde blok ingehaald worden op een andere dag/tijdstip als er plek is.
* Bij langdurige ziekte en vakantie van de deelnemer wordt vooraf contact opgenomen met Yin Dharma over betaling van het lesblok.
* Er vindt geen verrekening plaats met volgende lesblokken.
* Tijdens ziekte en vakantie van de docent worden geen lessen gegeven en uiteraard ook niet betaald. 
* Yin Dharma heeft het recht om aanpassingen te doen in het lesrooster en/of de prijzen.
* Deelnemers zorgen voor correct gedrag en storen geen andere deelnemers in de lesuitoefening.
* Yin Dharma behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
* Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. De deelnemer meldt vooraf klachten/ziektes en overlegt bij twijfel met de huisarts of specialist.
* Yin Dharma kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of letsel van de deelnemer. Hetzelfde geldt voor vermissing van of schade aan eigendommen van de deelnemer.
* Schade die al dan niet opzettelijk door de deelnemer toegebracht wordt aan eigendommen van Yin Dharma of de betreffende locatie dienen vergoed te worden.
* Alle aan Yin Dharma verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Aanmelding Yin Massage / Therapie / Natuurcoaching
Voor aanmeldingen en/of vragen kun je het contactformulier invullen of mailen naar
info@yindharma.nl of een bericht sturen
naar 06-20753830.

E-mailen
Bellen
Info